IN ẤN THIẾT KẾ

1. PHIẾU ĐĂNG KÍ DỊCH VỤ IN ẤN POSTER GIAN HÀNG:

2. PHIẾU ĐĂNG KÍ THÔNG TIN TRÊN DANH BẠ (SHOW DIRECTORY):

<<DOWNLOAD PHIẾU ĐĂNG KÝ IN ẤN, THIẾT KẾ, QUẢNG CÁO>>

Please contact :

Address: 218, road No.6, Lot A, An Phu An Khanh, Ward An Phu, Dist.2, Ho Chi Minh City

Tel: +84-08- 62 81 04 42              Fax: +84-08- 62 81 04 50  

 

Mr. Tran Nguyen The Huy

 

Email: trannguyenthehuy@vasep.com.vn