Bản tin Vietfish 2014 Số 1

-  Thư mời tham gia Hội chợ Vietfish 2014

-  Thống kế khách tham quan Vietfish 2013

-  Peru nhập khẩu cá Tra nhiều nhất trong nhóm cá thịt trắng

Cập nhật: 20/08/2013
Bản tin Vietfish 2013
Bản tin Vietfish 2012

Thời gian:    Ngày 29 - 30 - 31 tháng 08 năm 2017

Thời gian mở cửa:      29/08/2017     09:00 - 17:00

                                    30/08/2017     09:00 - 17:00

                                    31/08/2017     09:00 - 16:00

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn

                 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh