Bản tin Vietfish 2014 số 09

-  THƯ MỜI THAM GIA HỘI CHỢ VIETFIS 2014

- THÔNG BÁO: Danh sách các đơn vị tham gia triển lãm tại Hội chợ Vietfish 2014, cập nhật ngày 16/10/2013

- TIN TỨC: Nông dân phấn khởi do "trúng lớn" vụ tôm cuối năm

Cập nhật: 16/10/2013
Bản tin Vietfish 2014 số 08

 

-   THÔNG BÁO: Danh sách các đơn vị tham giaVIETFISH 2014 (sau ngày 19/09/2013)

-  THƯ MỜI THAM GIA HỘI CHỢ APA 2013

-  TIN TỨC: Xuất khẩu cá tra sang EU phục hồi

 

Cập nhật: 09/10/2013
Bản tin Vietfish 2014 số 07

 - THÔNG BÁO: Danh sách các đơn vị tham gia Vietfish 2014 (sau ngày 19/09/2013)

- THƯ MỜI THAM GIA HỘI CHỢ THỦY SẢN  THƯƠNG MẠI MEKONG 2013

- TIN TỨC: Chấm dứt vụ kiện CVD - Chiến thắng thuộc về người tiêu dùng Mỹ

Cập nhật: 03/10/2013
Bản tin Vietfish 2014 số 06

 - THÔNG BÁO: Danh sách các đơn vị tham gia Vietfish 2014 (cập nhật ngày 19/09/2013)

- THƯ MỜI THAM GIA HỘI CHỢ THỦY SẢN  THƯƠNG MẠI MEKONG 2013

- TIN TỨC: Nuôi trồng cá tra bền vững: thêm kinh nghiệm từ cá hội Na Uy

Cập nhật: 26/09/2013
Bản tin Vietfish 2014 số 05

-   THÔNG BÁO: Danh sách các đơn vị tham giaVIETFISH 2014 (cập nhật ngày 19/09/2013)

-  THƯ MỜI THAM GIA HỘI CHỢ APA 2013

-  TIN TỨC: Người mua tôm cần thận trọng với thương lái mua giá cao!

Cập nhật: 19/09/2013
Bản tin Vietfish 2014 số 04

 - THÔNG BÁO: Danh sách các Công ty đã gửi phiếu đăng ký tham gia Vietfish 2014 (đợt 2)

-  HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VIETFISH 2014

- TIN TỨC: Thông cáo báo chí " Việt Nam không bán phá giá tôm trên thị trường Hoa Kỳ"

Cập nhật: 12/09/2013
Bản tin Vietfish 2014 số 03

- THÔNG BÁO: Danh sách các công ty đã gửi Phiếu đăng ký tham gia Vietfish 20914 (đợt 1)

- HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VIETFISH 2014

- TIN TỨC: Giá xuất khẩu cá tra sang Mỹ và EU tăng

Cập nhật: 06/09/2013
Bản tin Vietfish 2014 số 02

-  Thư mời tham gia Vietfish 2014

-  Hướng dẫn đăng ký Vietfish 2014

-  Chủ động quảng bá Thủy sản Việt Nam ở Ôxtrâylia

Cập nhật: 30/08/2013
Bản tin Vietfish 2013
Bản tin Vietfish 2012

Thời gian:    Ngày 29 - 30 - 31 tháng 08 năm 2017

Thời gian mở cửa:      29/08/2017     09:00 - 17:00

                                    30/08/2017     09:00 - 17:00

                                    31/08/2017     09:00 - 16:00

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn

                 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh