Bản tin Vietfish 2014 số 25

- Thông báo:  Danh sách các đơn vị nhận hợp đồng thuê mắt bằng Vietfish 2014 (phần 1)

- - Giới thiệu đơn vị tham gia triển lãm: Công ty TNHH Điện Lạnh Thiên Phúc

- Tin tức: Thông cáo báo chí: " Cá Tra Việt Nam hướng tới phát triển bền vững"

Cập nhật: 09/05/2014
Bản tin Vietfish 2014 số 24

- THÔNG BÁO: Danh sách các đơn vị nhận hợp đồng thuê mặt bằng Vietfish 2014 - Phần 4

- Giới thiệu đơn vị tham gia triển lãm: CÔNG TY TNHH CN-SX-TM CƠ ĐIỆN TỬ QUANG HUY BK

- TIN TỨC: TRỢ LỰC NGƯỜI NUÔI THỦY SẢN

Cập nhật: 25/04/2014
Bản tin Vietfish 2014 số 23

 

- THÔNG BÁO: Danh sách các đơn vị nhận hợp đồng thuê mặt bằng Vietfish 2014 - Phần 4

- Giới thiệu đơn vị tham gia triển lãm: CÔNG TY TNHH TM - CBTP VĨNH LỘC

- TIN TỨC: Chính phủ sẽ hổ trợ tối đa để phát triển thủy sản bền vững

Cập nhật: 18/04/2014
Bản tin Vietfish 2014 số 22

- THÔNG BÁO: Danh sách các đơn vị nhận hợp đồng thuê mặt bằng Vietfish 2014 - Phần 3

- Giới thiệu đơn vị tham gia triển lãm: SEALED AIR CO.

- TIN TỨC: Việt Nam trở thành nước xuất khẩu tôm lớn thứ 4 của Mỹ

Cập nhật: 11/04/2014
Bản tin Vietfish 2014 số 21

-  THÔNG BÁO: Danh sách các đo8n vị nh65n hợp đồng thuê mặt bằng Vietfish 2014 - Phần 2

- Giới thiệu đơn vị tham gia triển lãm: Công ty TNHH Vĩ Vĩ

- TIN TỨC: Cảnh giác giá cá tra tăng nóng

Cập nhật: 21/03/2014
Bản tin Vietfish 2014 số 20

- Thông báo:  Danh sách các đơn vị nhận hợp đồng thuê mắt bằng Vietfish 2014 (phần 1)

- Giới thiệu đơn vị tham gia triển lãm: Mettler Teledo Vietnam

- Tin tức: Ngư dân miền trung trúng đậm chuyển biển đầu năm

Cập nhật: 14/03/2014
Bản tin Vietfish 2014 số 19

 - THÔNG BÁO: Một số thay đổi điều khoản khi ký hợp đồng thuê gian hàng  triển lãm

- ĐƠN VỊ THAM GIA TRIỂN LÃM: CÔNG TY TNHH KTHS, CB NM THANH HÀ

- TIN TỨC: 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM NĂM 2013

 
Cập nhật: 02/01/2014
Bản tin Vietfish 2014 số 18

 - THÔNG BÁO: Một số thay đổi điều khoản khi ký hợp đồng thuê gian hàng  triển lãm

- ĐƠN VỊ THAM GIA TRIỂN LÃM: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ PHÚ LỘC

- TIN TỨC: GIẢM NHẬP SIÊU NHỜ THẶNG DƯ THƯƠNG MẠI VỚI HOA KỲ

Cập nhật: 27/12/2013
Bản tin Vietfish 2013
Bản tin Vietfish 2012

Thời gian:    Ngày 29 - 30 - 31 tháng 08 năm 2017

Thời gian mở cửa:      29/08/2017     09:00 - 17:00

                                    30/08/2017     09:00 - 17:00

                                    31/08/2017     09:00 - 16:00

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn

                 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh