<<DOWNLOAD PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN>>

 

Vui lòng liên hê:

 

Quang Truong (Mr.)
Project Manager
--------------------------------------------

ASIA EXPO LOGISTICS

(AEL  Trading & Service Co., Ltd )
308/18 Binh Loi St., Ward 13, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

Tel: +84 8 62581123 Ext. 103

Fax: +84 8 62581129

Phone No.: +84 909 88 55 45

Email: 
truongpq@aelvn.com
Website: 
http://www.aelvn.com

Thời gian:    Ngày 29 - 30 - 31 tháng 08 năm 2017

Thời gian mở cửa:      29/08/2017     09:00 - 17:00

                                    30/08/2017     09:00 - 17:00

                                    31/08/2017     09:00 - 16:00

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn

                 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh