<<DOWNLOAD PHIẾU ĐĂNG KÝ IN ẤN, THIẾT KẾ, QUẢNG CÁO>>

 

Please contact :

 

Address: 218, road No.6, Lot A, An Phu An Khanh, Ward An Phu, Dist.2, Ho Chi Minh City

Tel: +84-08- 62 81 04 42              Fax: +84-08- 62 81 04 50  

 

Mr. Tran Nguyen The Huy

 

Email: trannguyenthehuy@vasep.com.vn

Thời gian:    Ngày 29 - 30 - 31 tháng 08 năm 2017

Thời gian mở cửa:      29/08/2017     09:00 - 17:00

                                    30/08/2017     09:00 - 17:00

                                    31/08/2017     09:00 - 16:00

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn

                 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh