Bản tin Vietfish 2013 số 26

THÔNG BÁO VỀ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM: CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG
 
TIN TỨC: Làm sao để doanh nghiệp không phải nộp những gì mà Hải quan đã có!
Cập nhật: 11/04/2013
Bản tin Vietfish 2013 số 25

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC DỊCH VỤ SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG VIEFISH2013

GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
 
TIN TỨC: DN xuất khẩu cá tra: Lựa đường với POR8
Cập nhật: 03/04/2013
Bản tin Vietfish 2014
Bản tin Vietfish 2012

Thời gian:    Ngày 29 - 30 - 31 tháng 08 năm 2017

Thời gian mở cửa:      29/08/2017     09:00 - 17:00

                                    30/08/2017     09:00 - 17:00

                                    31/08/2017     09:00 - 16:00

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn

                 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh